?asto kladené otázky

Jaké jsou mo?nosti dopravy a kolik mě bude stát?

Zákazníci mají mo?nost zvolit dopravu InTime, ?eskou Poštu, GLS, BIBLOO EXPRESS, osobní vyzvednutí v Zásilkovně nebo v BIBLOO Concept Store. Veškerá doprava je zdarma, v p?ípadě platby na dobírku ú?tujeme poplatek 59 K?.

Je zbo?í skladem?

Ano, veškeré zbo?í z nabídky eshopu je skladem a p?ipraveno ihned k odeslání.

Mohu si zbo?í vyzvednout osobně?

Zákazníci si mohou zbo?í osobně vyzvednout na prodejně BIBLOO Concept Store v Praze, ?i zvolit odběrné místo Zásilkovny.

Objednal/a jsem si špatnou velikost zbo?í. Je mo?né jej vyměnit?

Ano, vyplňte formulá? pro vrácení a odešlete zásilku doporu?eně na naši adresu BIBLOO, Pr?myslová 485 (DC4), 252 61 Jene?, nejpozději do 60 dn? od obdr?ení zbo?í. Zásilku neposílejte na dobírku. Odeslané zbo?í musí být nepou?ité. Nesmí být opot?ebené, zne?ištěné nebo jinak poškozené a musí být zasláno zpět v originálním obalu, tedy nap?íklad v nepolepené krabici od bot, se všemi etiketami od výrobce s kopií dokladu o koupi zbo?í v našem obchodě v?etně vytištěného a vyplněného formulá?e.

 

Kdy dostanu své zbo?í?

P?i objednávce realizované do 14 hod., odesíláme zbo?í ještě tentý? den. Zbo?í byste tedy měli obdr?et nejpozději do 4 pracovních dn?.

Jak vám mám vrátit zbo?í?

Odešlete zásilku doporu?eně na naši adresu BIBLOO, Pr?myslová 485 (DC4), 252 61 Jene?, nejpozději do 60 dn? od obdr?ení zbo?í. Zásilku neposílejte na dobírku. Odeslané zbo?í musí být nepou?ité. Nesmí být opot?ebené, zne?ištěné nebo jinak poškozené a musí být zasláno zpět v originálním obalu, tedy nap?íklad v nepolepené krabici od bot, se všemi etiketami od výrobce s kopií dokladu o koupi zbo?í v našem obchodě v?etně vytištěného a vyplněného formulá?e. 

Jak uplatnit reklamaci a jak dlouho to bude trvat?

Pokud obdr?íte zbo?í, které má výrobní vadu, je mo?né jej reklamovat. Postup reklamace je následovný – vytiskněte si jednoduchý formulá?, který naleznete na stránkách BIBLOO.cz v sekci reklamace v pati?ce stránky, p?ilo?te kopii daňového dokladu a spolu se zbo?ím zašlete na adresu BIBLOO.cz, Pr?myslová 485 (DC4), 252 61 Jene?. Vaše reklamace bude vy?ízená neprodleně, nejpozději však do 30 dní od data reklamace (tj. den doru?ení zbo?í). O zp?sobu vy?ízení reklamace budete informováni emailem nebo pracovníkem zákaznického servisu.

 

Posílám zbo?í zpět. Za jak dlouho dostanu své peníze? A jak dlouho mohu mít zbo?í doma?

Vaše náklady za zbo?í vám zašleme obratem, nejpozději však do 14 dní od p?ijetí zbo?í naší stranou. V p?ípadě, ?e si objednáváte zbo?í na zkoušku, m??ete zkoušet a? 60 dní.

Jak mám poznat svou velikost?

U detailu ka?dého výrobku je velikostní tabulka p?ímo od výrobce. Pokud si však velikostí nejste jisti, kontaktujte nás na info@bibloo.cz, nebo na tel. ?ísle 222 701 000, a vybraný produkt vám rádi necháme p?emě?it v našem skladu.

Jaká adresa se má psát do kolonky pod jméno v objednávce?

Adresa, na kterou bude zbo?í doru?eno.

V p?ípadě, ?e mám k dispozici dva slevové kupóny, mohu je oba pou?ít v jedné objednávce?

Bohu?el není mo?né jakkoliv slevy slu?ovat. V jedné objednávce je mo?né u?ít pouze jeden kupón.

Jakou slu?bu vyu?íváte k doru?ení zbo?í?

Zbo?í doru?ujeme spole?nostmi InTime, ?eská pošta, GLS, BIBLOO EXPRESS, v p?ípadě osobního odběru Zásilkovna a BIBLOO Concept Store.

Jak probíhá komunikace mezi mnou, tedy zákazníkem, a p?epravcem?

Po p?edání zbo?í do p?epravy vás bude kontaktovat slu?ba InTime ?i GLS na váš mobilní telefon s informací, který den a v jakou hodinu vám bude zbo?í doru?eno. P?ed doru?ením zásilky vás bude telefonicky kontaktovat kurýr. Svou zásilku m??ete sledovat na odkazu, který vám dopravce zašle. Prost?ednictvím tohoto odkazu m??ete datum i ?as doru?ení své zásilky měnit. Dokonce je i mo?né zanechání balíku u t?etí osoby. P?i osobním odběru na vybrané pobo?ce Zásilkovny ?i v BIBLOO Concept Store budete upozorněni pomocí SMS, jakmile bude objednávka p?ipravena k odběru.

Co se tý?e ?eské pošty, p?ijde vám oznámení na mobilní telefon a email zadaný v objednávce. ?eskou poštu je mo?né sledovat na webovém rozhraní ?eské pošty a měnit dispozice zásilky.

V p?ípadě volby BIBLOO EXPRESS Vám bude na váš mobilní telefon zaslána sms, v jakém ?asovém rozmezí vám bude zásilka doru?ena. Kurýr vás p?ed doru?ením bude telefonicky kontaktovat.

Je mo?né doru?it zbo?í do zahrani?í?

Ano, na webových stránkách www.hanjoong.com m??ete vidět seznam zemí, do kterých v sou?asné době doru?ujeme. Tento seznam najdete v levém horním rohu na našich webových stránkách. V p?ípadě, ?e chcete objednávku doru?it do jiné země ne? ?eské republiky, prosíme, abyste se p?epnuli do webového rozhraní dané země (kam chcete objednávku doru?it). Pokud byste s objednávkou pot?ebovali pomoci kontaktujte nás na info@bibloo.cz, nebo na tel. ?ísle 222 701 000.

Pokud mi objednané zbo?í nepadne, p?ípadně se mi nebude líbit barva, dá se vrátit?

Ano, zbo?í m??ete vrátit a? do 60 dní.

Jak odhlásit newsletter?

Newsletter si m??ete odhlásit na stránkách BIBLOO.cz v sekci M?j ú?et, nebo sta?í na konci ka?dého newsletteru kliknout na odkaz pro odhlašení newsletter?.

Je mo?né si objednat rozdílné velikosti kalhotek a podprsenky?

Ano, mo?né to je, pokud není zbo?í baleno jako set.

 • BIBLOO VIP
  U?ívejte si nakupování s exkluzivními vyhodami.
 • Doprava zdarma
  Doprava zdarma i v p?ípadě vyběru dopravy BIBLOO EXPRESS.
 • A? 60 dní na vrácení
  Zbo?í m??ete vrátit do 60 dní bez udání d?vodu.
 • Doru?ení druhy den
  P?i objednávce realizované do 14 hod. odesíláme zbo?í je?tě tenty? den. Zbo?í byste tedy měli obdr?et nejpozději do 2 pracovních dn?.
 • 222 701 000
  Jsme vám k dispozici
  v pracovní dny
  mezi 8:00 – 17:00 hod.
 • Ově?eno zákazníky
  Tě?í nás, ?e se k nám ?asto vracíte, máme 99 % spokojenych zákazník?.
Nahoru
烁影视频_影视大全_最新最快免费观看,看好尽在烁影视频